Monday, May 25, 2009

Ten Perfection of Wisdom

Text ini gw temukan d internet... Karena maknanya yang bagus, makanya gw copaz sama gw posting de d blog... semoga bisa jadi inspirasi buat pembaca... ^^

======================

Dana (Kedermawanan)
Semoga aku senantiasa membantu tanpa pamrih!
Semoga aku memberi untuk melepaskan kemelekatan!

Sila (Moralitas)
Semoga aku terkendali dan halus dalam perilaku!
Semoga aku murni dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan!

Nekkhamma (Pelepasan)
Semoga aku dapat mengutamakan kepentingan makhluk lain!
Semoga aku tidak melekat dengan kenikmatan indrawi!

Panna (Kebijaksanaan)
Semoga aku mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya!
Semoga aku mampu menuntun makhluk lain menuju pencerahan!

Viriya (Semangat)
Semoga aku tidak takut menghadapi segala rintangan!
Semoga aku berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuanku!

Khanti (Kesabaran)
Semoga aku dapat menanggung kesalahan pihak lain!
Semoga aku dapat melihat sisi baik dalam semua makhluk!

Sacca (Kejujuran)
Semoga aku selalu tulus dan bersikap apa adanya!
Semoga aku tidak menyembunyikan kebenaran demi kesopanan!

Adhitthana (Keteguhan)
Semoga aku selalu berpegang teguh pada prinsip kebenaran!
Semoga aku lembut bagai bunga dan kokoh bagai batu karang!

Metta (Cinta Kasih)
Semoga aku bersahabat dan berbelas kasih tanpa pilih kasih!
Semoga aku berbahagia dan membawa kebahagiaan bagi semua!

Upekkha (Keseimbangan Batin)
Semoga aku tidak melekat pada yang buruk maupun pada yang baik!
Semoga aku senantiasa teduh dan damai!

No comments: